Pre-season games 2019

August 7, 2019, Wednesday
beginning at 22:30

Size 90 jokerit2018

Jokerit

Helsinki
4 : 3
Size 90 sibir

Sibir

Novosibirsk Oblast

Game finished

Game details

Game location:
Valkeakoski (Valkeakoski)
Sibir:
Sateri H (31), Krasikov A (84), Lofquist S (6), Khabarov Y (78), Loginov A (18), Yermakov A (67), Morozov I (7), Timashov N (77), Alexeyev K (20), Naumov V (93), Puustinen J (71), Ruohomaa M (13), Peltola J (81), Sharov A (86), Sayustov D (8), Milovzorov Y (70), Kazakov M (15), Torchenyuk A (12), Chesalin E (33), Pervushin V (50), Romantsev D (91), Yakovlev A (61), Sukhov S (88), Shashkov N (99)
Shoots:
: : :
Scores:
08:19 1:0 (бол); 10:28 2:0 (бол); 21:43 Timashov N (Chesalin E, Ruohomaa M) 2:1; 29:04 Sayustov D (Milovzorov Y, Torchenyuk A) 2:2 (бол); 35:15 Milovzorov Y 2:3 (бол); 34:35 3:3; 38:01 4:3
Penalties:
05:03 Timashov N (2); 06:34 Khabarov Y (2); 09:00 Lofquist S (2); 13:48 (2); 17:29 Romantsev D (2); 21:00 (2); 21:43 (2); 24:46 Torchenyuk A (2); 27:15 (2); 34:05 (2); 38:43 Yermakov A (2); 39:54 (2); 46:42 (4); 52:45 Peltola J (2); 53:46 (2); 53:46 Sayustov D (2)

Online reporting

22:30 Game start
22:30 First period start
05:03 Penalty Sibir:: Timashov N (2 min, Holding)
06:34 Penalty Sibir:: Khabarov Y (2 min, Hooking)
08:19 Score (1:0) Jokerit:: (powerplay goal)
09:00 Penalty Sibir:: Lofquist S (2 min, Interference)
10:28 Score (2:0) Jokerit:: (powerplay goal)
13:48 Penalty Jokerit:: (2 min, Slashing)
17:29 Penalty Sibir:: Romantsev D (2 min, Cross-checking)
23:04 First period end
23:22 Second period start
21:00 Penalty Jokerit:: (2 min, Tripping)
21:43 Score (2:1) Sibir:: Timashov N (Chesalin E, Ruohomaa M)
21:43 Penalty Jokerit:: (2 min, Roughing)
24:46 Penalty Sibir:: Torchenyuk A (2 min, Boarding)
27:15 Penalty Jokerit:: (2 min, Cross-checking)
29:04 Score (2:2) Sibir:: Sayustov D (Milovzorov Y, Torchenyuk A) (powerplay goal)
34:05 Penalty Jokerit:: (2 min, Boarding)
35:15 Score (2:3) Sibir:: Milovzorov Y (powerplay goal)
34:35 Score (3:3) Jokerit::
38:01 Score (4:3) Jokerit::
38:43 Penalty Sibir:: Yermakov A (2 min, Tripping)
39:54 Penalty Jokerit:: (2 min, Cross-checking)
00:01 Second period end
00:20 Third period start
46:42 Penalty Jokerit:: (4 min, High-sticking)
52:45 Penalty Sibir:: Peltola J (2 min, Cross-checking)
53:46 Penalty Jokerit:: (2 min, Roughing)
53:46 Penalty Sibir:: Sayustov D (2 min, Roughing)
59:30 Keeper change Sibir: Sateri H -> Empty net
00:53 Third period complete
00:53 Game complete