Турнир Памяти Ромазана-2020

August 14, 2020, Friday
beginning at 15:00

Size 90 amur

Amur

Khabarovsk
2 : 5
Size 90 sibir

Sibir

Novosibirsk Oblast

Game finished

Game details

Game location:
Arena Metallurg (Magnitogorsk)
Sibir:
Krasotkin A (33), Krasikov A (84), Jokipakka J (23), Morozov I (7), Korotkov N (96), O'Dell E (19), Li O (90), Gurkin Y (49), Yermakov A (67), Shashkov N (99), Sharov A (86), Milovzorov Y (70), Khokhlov I (32), Alexeyev K (20), Dubakin S (87), Komarov V (22), Sannikov S (39), Akhiyarov T (76), Khabarov Y (78), Pervushin V (50), Yakovlev A (95), Romaev M (17)
Shoots:
6:9 5:13 11:12
Scores:
15:58 Milovzorov Y (Sharov A, Shashkov N) 0:1; 32:21 Sannikov S (Alexeyev K) 0:2; 36:07 Romaev M (Alexeyev K) 0:3; 47:26 Shashkov N (Yermakov A, Sharov A) 0:4; 49:36 Li O 0:5; 54:28 1:5; 59:30 2:5
Penalties:
17:05 Romaev M (2); 22:37 (2); 24:48 Sannikov S (2); 28:58 (2); 33:00 (2); 36:25 (2); 51:28 (2); 52:51 Shashkov N (2)

Online reporting

15:00 Game start
15:00 First period start
15:58 Score (0:1) Sibir:: Milovzorov Y (Sharov A, Shashkov N)
17:05 Penalty Sibir:: Romaev M (2 min, High-sticking)
15:44 First period end (броски 6 : 9 )
15:46 Second period start
22:37 Penalty Amur:: (2 min, Tripping)
24:48 Penalty Sibir:: Sannikov S (2 min, Hooking)
28:58 Penalty Amur:: (2 min, Boarding)
32:21 Score (0:2) Sibir:: Sannikov S (Alexeyev K)
33:00 Penalty Amur:: (2 min, Too many men)
36:07 Score (0:3) Sibir:: Romaev M (Alexeyev K)
36:25 Penalty Amur:: (2 min, Slashing)
16:20 Second period end (броски 5 : 13 )
16:38 Third period start
47:26 Score (0:4) Sibir:: Shashkov N (Yermakov A, Sharov A)
49:36 Score (0:5) Sibir:: Li O
51:28 Penalty Amur:: (2 min, Hooking)
52:51 Penalty Sibir:: Shashkov N (2 min, )
54:28 Score (1:5) Amur::
59:30 Score (2:5) Amur::
17:15 Third period complete (броски 11 : 12 )
17:15 Game complete