Kontinental Hockey League Championship - Open Russian Hockey Championship season 2020/2021

September 7, 2020, Monday
beginning at 23:00

Size 90 seva

Severstal

Cherepovets
2 : 1
Size 90 sibir

Sibir

Novosibirsk Oblast
3:82 3:82 3:82

Game finished

Game details

Severstal:
Подъяпольский В (59), Shugayev D (30), Afanasyev M (67), Kudako V (2), Abdul J (22), Yakovlev Y (29), Liška A (23), Провольнев В (55), Vittasmäki V (33), Kapustin K (54), Vikharev D (8), Гераськин И (89), Karimov T (76), Khabarov M (56), Vovchenko D (28), Кодола В (21), Petunin A (31), Sizov A (36), Rogov I (7), Dumbadze D (88), Alexeyev A (50), Морозов Е (80)
Sibir:
Sateri H (29), Krasikov A (84), Jokipakka J (23), Menshikov V (21), Shashkov N (99), Sayustov D (8), Milovzorov Y (70), Gurkin Y (49), Khokhlov I (32), Sharov A (86), O'Dell E (19), Romantsev D (91), Alexeyev K (20), Morozov I (7), Li O (90), Komarov V (22), Korotkov N (96), Khabarov Y (78), Ovchinnikov D (97), Pervushin V (50), Torchenyuk A (12), Romaev M (92)
Shoots:
9:8 5:13 6:6
Scores:
06:24 Кодола В 1:0 (бол); 26:30 Jokipakka J (Romantsev D, Milovzorov Y) 1:1 (бол); 40:31 Abdul J (Провольнев В, Liška A) 2:1
Penalties:
01:16 Afanasyev M (2); 06:06 Khokhlov I (2); 08:30 Milovzorov Y (2); 11:39 Yakovlev Y (2); 14:55 Alexeyev K (2); 24:49 Karimov T (2); 42:00 Alexeyev K (2); 48:00 Sharov A (2); 45:39 Vovchenko D (2); 49:31 Подъяпольский В (2); 57:04 O'Dell E (2)

Online reporting

23:00 Game start
23:01 First period start
01:16 Penalty Severstal:: Afanasyev M (2 min, Tripping)
06:06 Penalty Sibir:: Khokhlov I (2 min, Tripping)
06:24 Score (1:0) Severstal:: Кодола В (powerplay goal)
08:30 Penalty Sibir:: Milovzorov Y (2 min, Tripping)
11:39 Penalty Severstal:: Yakovlev Y (2 min, )
14:55 Penalty Sibir:: Alexeyev K (2 min, Tripping)
23:30 First period end (броски 9 : 8 )
23:47 Second period start
24:49 Penalty Severstal:: Karimov T (2 min, Hooking)
26:30 Score (1:1) Sibir:: Jokipakka J (Romantsev D, Milovzorov Y) (powerplay goal)
00:18 Second period end (броски 5 : 13 )
00:35 Third period start
40:31 Score (2:1) Severstal:: Abdul J (Провольнев В, Liška A)
42:00 Penalty Sibir:: Alexeyev K (2 min, Hooking)
45:39 Penalty Severstal:: Vovchenko D (2 min, Tripping)
48:00 Penalty Sibir:: Sharov A (2 min, )
49:31 Penalty Severstal:: Подъяпольский В (2 min, Tripping)
57:04 Penalty Sibir:: O'Dell E (2 min, Roughing)
01:09 Third period complete (броски 6 : 6 )
01:13 Game complete