Контрольные матчи-2022

August 10, 2022, Wednesday
beginning at 23:00

дата August 10, 2022, Wednesday
beginning at 23:00
Size 90 torpedo2018

Torpedo

Nizhniy Novgorod
2 : 5
Size 90 sibir

Sibir

Novosibirsk Oblast
3:82 3:82 3:82

Game finished

Game details

Game location:
Nagorny Arena (Nizhniy Novgorod)
Sibir:
Kostin D (72), Кокаулин С (29), Yefremov N (94), Соловьёв А (4), Butuzov V (71), Osnovin V (17), Litovchenko V (51), Akhiyarov T (76), Pastukhov I (55), Korotkov N (10), Yakovlev A (61), Dubakin S (87), Alanov Y (21), Čajkovský M (65), Sharov A (86), Pyanov V (45), Shenfeld A (14), Chmykhov A (44), Alexandrov D (6), Shashkov N (99), Spiridonov Y (89), Назаревич А (88)
Shoots:
13:13 11:11 :
Scores:
10:50 Čajkovský M (Sharov A) 0:1 (бол); 15:14 Shenfeld A (Sharov A) 0:2 (бол); 16:22 1:2 (бол); 19:59 Osnovin V (Butuzov V, Litovchenko V) 1:3; 39:05 2:3; 53:44 Osnovin V (Shashkov N, Chmykhov A) 2:4; 59:15 Čajkovský M 2:5
Penalties:
01:10 Osnovin V (2); 03:44 (2); 09:44 Pastukhov I (2); 10:08 (2); 10:33 (2); 13:31 (2); 15:51 Dubakin S (2); 17:03 (2); 24:16 (2); 29:42 (2); 30:17 Shashkov N (2); 35:19 Yakovlev A (2); 36:14 Korotkov N (2); 39:15 (2); 43:42 Pyanov V (2); 51:36 Chmykhov A (2); 53:44 (2)

Online reporting

23:00 Game start
23:00 First period start
01:10 Penalty Sibir:: Osnovin V (2 min, Tripping)
03:44 Penalty Torpedo:: (2 min, Too many men)
09:44 Penalty Sibir:: Pastukhov I (2 min, Slashing)
10:08 Penalty Torpedo:: (2 min, Tripping)
10:33 Penalty Torpedo:: (2 min, )
10:50 Score (0:1) Sibir:: Čajkovský M (Sharov A) (powerplay goal)
13:31 Penalty Torpedo:: (2 min, Tripping)
15:14 Score (0:2) Sibir:: Shenfeld A (Sharov A) (powerplay goal)
15:51 Penalty Sibir:: Dubakin S (2 min, Interference)
16:22 Score (1:2) Torpedo:: (powerplay goal)
17:03 Penalty Torpedo:: (2 min, Too many men)
19:59 Score (1:3) Sibir:: Osnovin V (Butuzov V, Litovchenko V)
23:40 First period end (броски 13 : 13 )
23:56 Second period start
24:16 Penalty Torpedo:: (2 min, Hooking)
29:42 Penalty Torpedo:: (2 min, Too many men)
30:17 Penalty Sibir:: Shashkov N (2 min, )
35:19 Penalty Sibir:: Yakovlev A (2 min, Tripping)
36:14 Penalty Sibir:: Korotkov N (2 min, )
39:05 Score (2:3) Torpedo::
39:15 Penalty Torpedo:: (2 min, )
00:30 Second period end (броски 11 : 11 )
00:47 Third period start
43:42 Penalty Sibir:: Pyanov V (2 min, )
51:36 Penalty Sibir:: Chmykhov A (2 min, Tripping)
53:44 Score (2:4) Sibir:: Osnovin V (Shashkov N, Chmykhov A)
53:44 Penalty Torpedo:: (2 min, )
59:15 Score (2:5) Sibir:: Čajkovský M
01:24 Third period complete
01:24 Game complete

About the game