Victory in OT!

Large 7yfbfiende8
Sibir stopped Spartak 3-2 OT!

Goals were scored by Nikita Shashkov, Yegor Milovzorov and Alexander Sharov. Anton Krasotkon stopped 30 shots. news